Op deze website vindt u gegevens over de families Heeres, Zweers, Landsbergen, Klomp, Pansier, Van der Kemp, Tourneij en Ratering. Deze zijn in de loop van de jaren verzameld door Hannie Heeres-Pansier. In de meeste gevallen gaan ze (nog) niet verder terug dan het jaar 1811, toen de Burgerlijke Stand in ons land werd ingevoerd. In de regio Nijmegen en in Amsterdam, waar veel van de leden van de genoemde families hebben gewoond, zijn oudere gegevens nog niet goed ontsloten.

Aanvullingen en verbeteringen
Als u meent dat sommige hier opgenomen gegevens niet correct zijn, geef dan uw verbeteringen door. Aanvullingen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Stuur een bericht naar:


Privacy
Op deze website zijn geen gegevens opgenomen van levende personen, omdat de Wet Bescherming Persoonsgegevens dit niet toestaat.

Laatste wijzigingen: 1 februari 2019.